5. Sınıf Ders Konuları

1. ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

 1. Besinler ve Özellikleri
 2. Besinlerin Sindirimi
 3. Vücudumuzda Boşaltım

2. ÜNİTE: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

 1. Kuvvetin Ölçülmesi
 2. Sürtünme Kuvveti

3. ÜNİTE: Maddenin Değişimi

 1. Maddenin Hâl Değişimi
 2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 3. Isı ve Sıcaklık
 4. Isı Maddeleri Etkiler

4. ÜNİTE: Işığın ve Sesin Yayılması

 1. Işığın Yayılması
 2. Işığın Maddeyle Karşılaşması
 3. Tam Gölge
 4. Sesin Yayılması
 5. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

5. ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

 1. Canlıları Tanıyalım
 2. İnsan ve Çevre İlişkisi

6. ÜNİTE: Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik

 1. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
 2. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Şemaları

7. ÜNİTE: Yer Kabuğunun Gizemi

 1. Yer Kabuğunda Neler Var?
 2. Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
 3. Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
 4. Hava, Toprak ve Su Kirliliği